អីយ៉ាស់! នាយចឺម ឆ្លៀតទៀតហើយ ផ្អើលឆាកម៉ង​ (វីដេអូ)

1480742302_1

ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អីយ៉ាស់! នាយចឺម ឆ្លៀតទៀតហើយ ផ្អើលឆាកម៉ង។ សូមទស្សនាវីដេអូជក់ចិត្តខាងក្រោម៖

Loading...